En testrapport utført av European LPG Association viser tydelige reduksjoner i avgasser. Hele rapporten kan du lese her: RDE test results v2

Lav utslipps-soner i byer og tettsteder. Les mer om dette her Low emmision zones

Hva skjer på LPG fronten ellers i Europa. Les mer her Newsroom.